Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı Səfirliyi Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan arasında mövcud olan əlaqələri dəstəkləyir və inkişaf etdirir. Fəaliyyətimiz demokratiya, açıq bazar iqtisadiyyatı və effektiv idarəetmə strukturları da daxil olmaqla bir sıra məsələləri əhatə edir.  Biz Birləşmiş Krallığın müəssisələri və hökumət idarələri adından Azərbaycan hökuməti və müəssisələri ilə əlaqə saxlayır, Birləşmiş Krallığın beynəlxalq prioritetlərini dəstəkləyirik.

SABAH qrupları 2014-2015-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyinin nəzdində yaradılmışdır, hazırda 11 ali təhsil müəssisəsini əhatə edir və tələbələrin təlim və inkişafı üçün daha geniş imkanlar yaradır.  "SABAH qrupları" layihəsi Azərbaycanın ali təhsil sahəsində həyata keçirilən ən uğurlu layihələrdən biridir. 

YARAT müasir incəsənət anlayışının formalaşdırılması və Qafqazda, Mərkəzi Asiyada və ətraf ərazilərdə bədii təcrübə, tədqiqat və düşüncə mərkəzinin yaradılması məqsədilə fəaliyyət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində yerləşən "YARAT" (azərbaycan dilindən tərcümədə "yaratmaq" mənasını verir) 2011-ci ildə Aidə Mahmudova tərəfindən təsis edilmişdir. YARAT sərgiləri, maarifləndirici tədbirləri və festivalları özündə birləşdirən cari proqram çərçivəsində missiyasını həyata keçirir. YARAT yerli və beynəlxalq bədii şəbəkələr, o cümlədən, fondlar, qalereyalar və muzeylər arasında mübadiləni təmin edir.