Crafting Futures dünyada əl işi sənətinin gələcək inkişafının dəstəkləyən üç-illik proqramdır.

Crafting Futures proqramı sənətkarlığın gələcəyini, sənəkarlıq təcrübələrini və sənətkarları dəstəkləyir.

Proqram bu məqsədinə iqtisadi, sosial və mədəni təsirin formalaşdırılması yolu ilə nail olacaq:

  •  İqtisadi: təkmilləşdirilmiş bacarıqlar və innovasiyalar, o cümlədən sektorun iqtisadi inkişafı.
  • Sosial: sənətkarlığın və bununla bağlı fəaliyyətlərin insanlar tərəfindən qavranılan dəyərinin artırılması.
  • Mədəni: yox olmaq təhlükəsi altında olan sənətkarlıq təcrübələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, habelə gənc nəslin onlardan istifadə etməyə davam etməsi, bacarıqlarını inkişaf etdirməsi və innovasiyalar tətbiq etməsinin təmin olunması.

Crafting Futures proqramının məqsədi sektorda, habelə yeni auditoriya və bazarlarda sənətkarlığın daha yaxşı başa düşülməsini təmin etməklə və yaradıcı təcrübələrin keyfiyyətini təkmilləşdirməklə mədəni mənsubiyyət hissinin gücləndirilməsindən ibarətdir.

Proqram sənət əsərlərinin dəyərini artıracaq və insanların sənətkarlıq təcrübələrini öyrənməsi, bu sahədə təlim keçməsi və inkişaf etməsi üçün imkanları təşviq edəcək. Biz Crafting Futures proqramı vasitəsilə mədəniyyətlərarası mübadilə imkanları və Birləşmiş Krallıqda yerli təşkilat və tərəfdaşlar arasında müştərək təlim imkanlarını yaratmaqla bu məqsədlərə nail olacağıq. Bu proqram çərçivəsində dəstəklənən layihələr sənətkarlığın gələcəyinin qlobal ictimaiyyətin ortaq məsuliyyəti olduğunu göstərəcək.

Proqram Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın altı ölkəsində həyata keçiriləcək. 

Proqram üzrə vakansiyalar

Bu bölmədə