Bərabərlik, Müxtəliflik və İnklüzivlik
"Unlimited: Limitsiz Addımlara Doğru" iştirakçılarının Beynəlxalq Teatr Konfransında tamaşası.

Bizim işimiz müxtəlif mədəniyyətlər arasında mənalı, davamlı və hörmətcil münasibətlər qurmaqdır. Biz buna güclü bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivlik (BMİ) öhdəliyi olmadan nail ola bilmərik.

Siyasət və strategiyamız

Bizim bərabərlik siyasətiBMİ strategiyası bu məsələyə yaxınlaşma üsulumuzu izah edir ki, bu da gördüyümüz hər bir işin mərkəzində BMİ-nin durmasını təmin etməkdir. 

Biz necə işləyirik

BMİ dünyanın hər yerində apardığımız işlərin hamısında, yəni incəsənətdə, cəmiyyətdə, inklüziv təhsildə və ya təklif etdiyimiz imtahanlarda öz əksini tapır. Məqsədimiz müxtəlif təcrübəyə və həyat tərzinə malik olan şəxsləri bir araya gətirən inklüziv proqramlar və layihələr hazırlamaqdır. Ümid edirik ki, bu, hər kəsin təcrübəsini daha da zənginləşdirəcək və sonda daha inklüziv cəmiyyətlərin yaranmasına səbəb olacaq.

Biz əsas diqqəti Birləşmiş Krallığın bərabərlik qanunvericiliyi ilə mühafizə olunan altı müxtəliflik sahəsinə yönəldirik:

  • yaş
  • əlillik
  • irq və ya etnik xüsusiyyət
  • gender
  • din və ya etiqad
  • cinsi oriyentasiya

İnanırıq ki, bu sahələr bir biri ilə qovuşaraq bizim şəxsiyyətimizi, o cümlədən sosial-iqtisadi status və coğrafi məkan kimi digər xassələri formalaşdırır. Biz həmkarlarımıza BMİ ilə əlaqədar öhdəliyimizin işgüzar tərəfini, mənəvi/etik tərəfini və hüquqi tərəfini anlamağa yardım edirik. Biz BMİ-yi proqramlarımıza, layihələrimizə, tədbirlərimizə və xidmətlərimizə daxil etmək üçün bir sıra təşəbbüslər işləyib hazırlamışıq. Onlar həmçinin bizə nailiyyətlərimizi diqqətə almağa və izləməyə imkan verir.

BMİ-nin hərtərəfli tətbiqi alətləri

Müxtəlifliyin qiymətləndirilməsi çərçivəsi (DAF)

MQÇ bizim BMİ strategiyasının məqsədləri ilə müqayisədə cəlb olunmanı və nailiyyətləri həvəsləndirən təlimatlar dəstidir. Ona bir sıra göstəricilər daxildir. Təşkilatımızın bütün hissələri bu göstəricilərin əldə edilməsini göstərən sübutlar təqdim edir və təminatlar verir. Onlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirilir, müəyyən qiymət verilir və müəyyən vaxt müddətindən sonra işlərin gedişini izləməmizə və nəzarət etməmizə yardım edən təfərrüatlı rəy hesabatı hazırlanır.

Bərabərliyin yoxlanması və təsirin qiymətləndirilməsi (ESIA)

Hər hansı yeni siyasəti və ya prosesi tətbiq etdikdə, yaxud yeni proqram, layihə və ya fəaliyyət işləyib hazırladıqda, onun müxtəlif qrup insanlara mümkün təsirini qiymətləndiririk. Biz hər hansı əsassız ayrı-seçkiliyin olduğunu, yaxud bərabərliyi və daha yüksək inklüzivliyi təşviq etmək imkanını nəzərdən keçiririk ki, müxtəlif yanaşma üsulu tələb edən sahələri müəyyən edək. Bu, lap başlanğıcdan BMİ-yi işimizə daxil etməyə imkan verir.

Bərabərliyin monitorinqi

İşlədiyimiz şəxslər barədə hərtərəfli təsəvvür yaratmaq üçün 2001/02-ci ildən bəri Birləşmiş Krallıqdan olan əməkdaşlarımız barədə məlumat toplayırıq. Bizim xaricdəki ofislərimiz də öz əməkdaşları barədə məlumat toplayır. Birləşmiş Krallıqda topladığımız məlumatlara əməkdaşların yaşı, əlilliyi, etnik/irqi xüsusiyyətləri, genderi, dini/etiqadı, cinsi oriyentasiyası və iş üsulları barədə məlumatlar daxildir. Əldə etdiyimiz nəticələri milli və yerli əhali ilə müqayisə edərək, hansı sahədə daha çox və ya daha az nümayəndə olduğunu aşkar edir və daha yaxşı tarazlıq əldə etmək üçün tədbir görürük. Bu, bizə cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edib-etmədiyimizi müəyyən etməyə yardım edir. Bərabərliyin monitorinqi məsələsinə yaxınlaşma yollarımıza dair ətraflı məlumatı bu animasiyadan ala bilərsiniz.

Bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivlik elementlərinin daxil olduğu cari layihələr

British Council bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivliyi təbliğ edən geniş çeşiddə təşəbbüslər təşkil və təklif edir:

İncəsənət və əlillik proqramı belə bir ümumi prinsipdən irəli gəlir ki, etnik mənsubiyyətindən, yaxud fiziki imkanlarından asılı olmayaraq böyük arzuları olan insanlara üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. 2015-ci ildə "British Council"ın proqramı qismində start götürən bu proqram o vaxtdan bəri incəsənət sahəsinə və teatr səhnəsinə, o cümlədən, Azərbaycanda yaşayan əlil şəxslərin həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir

  • Əlilliyi olan Şəxslərin Məşğulluq Qabiliyyətlərinin Artırılması 

Proqramın məqsədi Azərbaycanda yaşayan əlil şəxslərin məşğulluq imkanlarını və bacarıqlarını artırmaqdır. Bu, proqram iştirakçılarının ingilis dili biliyini, kompyuter və proqram təminatı bacarıqlarını artırmaqla əldə edilir. Bu proqram BP və onun tərəfdaşlarının sosial investisiya layihələri çərçivəsində həyata keçirilir və British Council tərəfindən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə icra olunur.

İngilis dili Mərkəzləri gənclərin gələcəkdə məşğulluq imkanlarını daha da gücləndirmək üçün onların bacarığını inkişaf etdirən təşəbbüsdür. Onun da məqsədi yerli icmanın daha geniş təbəqələri arasında anlaşmanı artırmaq, dözümlüyü, qarşılıqlı əlaqəni, dialoqu və bərabərliyi qəbul etmək, beləliklə də gənclərin genişlənən təfəkkürünü və müxtəlif nöqteyi-nəzər və rəylərə açıq gözlə baxmanı dəstəkləməkdir.

  • TOPs – Fiziki Tərbiyə üzrə Müasir Təhsil Texnologiyasının Yaradılması

TOPs fiziki tərbiyə müəllimlərinə müsair fiziki tərbiyə sahəsində müasir tədris texnologiyalarını təchiz edir, tələbələrin fiziki və psixoloji səhhətindən asılı olmadan onların fiziki bacarıqların inkişafı üçün əlverişli mühit yaradır.

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan gənc film yaradıcılarını əhatə edən proqram “BFI Flare”dən seçilir və ona uyğun gəlir. 100-dən artıq ölkəni əhatə edən qlobal şəbəkəmiz vasitəsilə insanları azadlıq və bərabər hüquqların məhdud olduğu yerlərdə LGBTQ+ icmaları həmrəyliklə filmlərə baxmağa həvəsləndiririk. Biz tamaşaçılardan Məhəbbətin İnsan Hüququ olduğunu qəbul edərək, #FiveFilms4Freedom vasitəsilə filmləri paylaşdırmağı xahiş edirik.

  • Turizm-Xidmət sahəsi üzrə Təcrübə Proqramı (AHA)

AHA Azərbaycanın inkişaf edən mehmanxana və turizm sektorları üzrə peşə məktəbləri məzunlarının məşğulluq imkanlarını artırmaq məqsədi güdür. Proqramdan faydalanan məzunlar ölkənin iqtisadi baxımdan əlverişsiz coğrafi ərazilərin və icmaların sakinləridir.

Xüsusi qayğı tələb edən namizədlər üçün imtahanlar

British Council xüsusi qayğı tələb edən insanlar da daxil olmaqla, bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaradır. Biz xüsusi vəziyyətlərə və ya tələblərə uyğun şəraitlər yaratmaqla, imtahan verənləri sınaq mərkəzinə gəlməsinə, sualları başa düşməsinə və imtahan cavablarını verməsinə imkan yarada bilərik. Siz əlavə məlumatı və dəstək alma yollarını buradan öyrənə bilərsiniz.

Bizim insanlar

Biz British Council-ın iş üçün inklüziv yer olmasını istəyirik. Biz hamı üçün, xüsusilə azlıq təşkil edən qruplar üçün imkanlar yaratmaq və maneələri aradan qaldırmaq məqsədi güdürük. Biz işə götürmə və seçim, iş səmərəsinin idarəedilməsi və ödənilməsi proseslərində əsassız ayrı-seçkiliyin olmamasını, həvəsləndirmə və saxlamanın ədalətlə bütün əməliyyatlarımıza tətbiq edilməsini təmin etməyi öhdəmizə götürmüşük.

Biz Əlillərin Əminliklə İşəgötürənik. Bu o deməkdir ki, biz əməkdaşlarımızın sırasında əlil şəxsləri salamlayır və onları cəlb etməyə, işə götürməyə və saxlamağa çalışırıq ki, onların bacarıq və istedadlarından yararlana bilək.

British Council-da Müxtəliflik Həftəsi

Hər il British Council öz işçilərinin müxtəliflik, bərabərlik və inklüzivlik sahəsində məlumatını artırmaq üçün Müxtəliflik Həftəsi təşkil edir.