Haqqımızda

British Council Birləşmiş Kraqllıqda və digər ölkələrdə yaşayan insanlar üçün beynəlxalq imkanlar təmin edir və onlar arasında inam  yaradır. Biz buna mədəni əlaqələr deyirik.

British Council Azərbaycan 

British Council Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan arasındakı ikitərəfli münasibətlərin ayrılmaz və mühüm hissəsi hesab olunur. British Council 1993-cü ildə Azerbaycanda ingilis dili, biznes inzibatçılığı və idarəetməsi sahəsində yerli ictimaiyyətə təlim xidmətlərinin təmin olunması məqsədilə təsis edilmişdir.

Biz Azərbaycanın hər yerindən olan insanlar üçün imkanlar yaratmaq məqsədilə Azərbaycanın hökumət, akademik və qeyri-hökumət təşkilatları, habelə Birləşmiş Krallıq və Avropadakı tərəf müqabillərimizlə əməkdaşlıq edirik.

British Council Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq biznes ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq səviyyəsində fəaliyyətini genişləndirir.

Azərbaycanda fəaliyyətimizin əsas hədəfi ingilis dili bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq miqyasda tanınan imtahanların təmin olunması, incəsənət sahəsində Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan arasında əməkdaşlığa töhfə verilməsi və ali təhsil müəssisələri və vətəndaş cəmiyyətinin potensialının artırılmasından ibarətdir.