Privacy and terms
Privacy and terms image

Bu bölmədə British Councilın bütün internet səhifələri, habelə British Council tərəfindən həyata keçirilən siyasətlər haqqında məlumatlar var.

Bu saytın istifadəsi ilə bağlı şərtlər

British Council bu saytdan necə istifadə etməli olduğunuz haqqında xüsusi məlumat müəyyənləşdirmişdir. Burada siz bu saytın hər kəs üçün müvafiq şəkildə hazırlanması haqqında məlumatlar əldə edəcəksiniz. Siz eyni zamanda müəlliflik hüququ haqqında informasiya əldə edəcək və şikayət etmək qaydaları haqqında məlumat əldə edəcəksiniz.

İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

British Council bu saytın istifadəsi haqqında şərtlərə və saytdan və sayta linklərə malikdir. 

Bizim bütün şərtlərimizi ingilis dilində oxuya bilərsiniz.

UYĞUNLUQ

Biz, sizin hansı  brouzerdən istifadə etməyinizdən və bunu əldə etmək üçün hansı xüsusi avadanlıqdan istifadə etməyinizdən aslı olmayaraq www.britishcouncil.az saytına asanlıqla daxil olmağınız üçün əlimizdən gələni etmişik. 

Siz Britaniya səfirliyinin saytında uyğunluq meyarları barədə ingilis dilində ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.

Şİkayət 

Biz sizin fikirlərinizi dəyərləndiririk. Biz sizin British Council ilə olan təcrübənizi mükəmməlləşdirməyə ümid edirik və bizimlə əlaqə saxlayarkən və ya bizim hər hansı məhsul və xidmətlərimizdən istifadə edərkən razılıq və ya narazılığınız haqqında fikirləriniz, təkliflərinizi eşitməkdən məmnun olardıq. Biz heyətin xüsusi üzvünün sizə istisna xidmət göstərib-göstərməməsi barədə də eşitmək istərdik. 

Şikayət qaydaları ilə bağlı tam siyasətimizi İngilis dilində oxuya bilərsiniz.

Siyasətlər

Britaniya səfirliyi, bir mədəni əlaqələr təşkilatı kimi, bizim məxfiliyi, uşaqları qorumaq üçün nə etdiyimizi, habelə informasiya azadlığını və bərabər imkanları necə təmin etdiyimizi izah edən siyasətlərə malikdir.

British Council Azərbaycana hər hansı yerli müddəalar bu bölmədə izah olunur.

Məxfİlİk

Biz qanunçuluğa hörmətlə yanaşırıq və bizim uğurlu fəaliyyətlərimiz və əməkdaşlıq etdiyimiz şəxslər haqqında konfidensiallığın saxlanılması üçün əhəmiyyətli olan şəxsi informasiyadan düzgün istifadə edirik. Bunun üçün bu müddəa  harada yerləşməsindən aslı olmayaraq bizim bütün ofislərimizdəki hər kəs üçün tətbiq edilməlidir. 

Siz bizim məxfilik haqqında siyasətimizi ingilis dilində oxuya bilərsiniz.

Mühafizə siyasəti

British Council-ın məqsədi uşaq və yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin bizimlə təmasda olarkən zərər və ya istismara məruz qalmadığı təhlükəsiz mühit yaratmaqdır. Bu Siyasət uşaq və yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin mühafizə/təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar geniş çərçivələr və gözləntiləri müəyyən edir. Burada mühafizənin niyə vacib olması və təşkilatın uşaq və yetkinlik yaşına çatmış şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə olarkən öhdəliklərimizi yerinə yetirməsi üçün görəcəyi tədbirlər izah edilir. British Council təhlükəsizliyin təmin edilməsi zamanı hərəkətsizliyə heç bir şəkildə dözümlülük göstərmir.

Siz siyasətimizi İngilis dilində oxuya bilərsiniz.

Ekolgİya sİyasətİ

British Council ekoloji təsirin idarə olunması üçün Birləşmiş Krallıq və beynəlxalq standartlara cavab verməyə səy göstərir. Biz biznes fəaliyyətlərimizin ətraf mhit üzərindəki təsirini etiraf edirik. Biz, eyni zamanda, iqlmin dəyişməsinin sosial ədalətə və həyat keyfiyyətinə təhlükə yaratdığını da qəbul edirik. Buna görə də biz ekoloji təsirlərimizi idarə etməyə və minimala endirməyə cəhd edirik. 

Siz ekologiya haqqında Birləşmiş Krallıq siyasətini İngilis dilində oxuya bilərsiniz.

MəLUMAT azadlığı

British Council dünya ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq etməyin yeni və açıq yollarının axtarılması barədə qürur hissi keçirir. Bütövlük və inam yaratmaq üçün bizim təşkilatların dünyaya açılmasının təşkil olunması çox önəmlidir. 

Məlumat azadlığı haqqında siyasətimizi İngilis dilində oxuya bilərsiniz.

Bərabər İmkanlar və müxtəlİflİk

British Council Birləşmiş Krallıq və digər ölkələrin insanları üçün beynəlxalq imkanlar açıq və onlar arasında dünya miqyasında inam yaradır. Bizim işimizə geniş miqyaslı mədəniyyətlərdən insanlarla əlaqələrin inkişaf etdirilməsi daxildir. Müxtəlif istiqamətlərdə effektiv şəkildə çalışmaq və bərabər imkanlar yaratmaq bizim işimizin əsas hissəsidir.

Siz bizim proqram və alayihələrimizdə necə bərabər və müxtəlif imkanlar yaratdığımızı ingilis dilində oxuya və daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kiminlə əlaqə saxlaya biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz.