British Council dil öyrənən şəxslərin və müəllimlərin ingisli dilini inkişaf etdirmələri üçün bir çox layihələr həyata keçirməkdədir. Bu layihələr çərçivəsində bir çox resurslardan, o cümlədən televiziya, radio, mobil proqramlar, mesaj və təlimlərdən istifadə olunmaqdadır.

In this section