Əgər siz müəllimsinizsə və ya İDT üzrə peşəkarsınızsa, British Council sizin işinizi dəstəkləmək üçün bir çox pulsuz resurslara malikdir. Siz aşağıdakılardan faydalana bilərsiniz:

  • Pulsuz dərs planları və dərs materialları yükləyə bilərsiniz,
  • Fərdi inkişaf, konfranslar, sertifikatlar haqqında məlumatlar, məqalələr, informasiyalar əldə edə bilərsiniz,
  • Müazkirə qruplarına qoşula və təlim materialları əldə edə bilərsiniz.

 ‘TeachingEnglish’ internet səhifəsində daha ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.

Bu bölmədə