Təhsil sahəsindəki fəaliyyətimizin əsas hədəfi təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi, bu sahədə Birləşmiş Krallıq təcrübəsi innovasiyasının dünyaya yayılması və təhsil partnyorlarının birgə layihələrdə əməkdaşlığa cəlb olunmasından ibarədir.

İctimai sahədəki fəaliyyətimiz vətəndaşlara və institutlara daha inkluziv dünyaya töhfə verməkdə kömək edir və sosial tədbirlərdən tutmuş müxtəliflik və gənclərlə bağlı məsələlərə kimi bütün lokal məsələləri qlobal miqyasa çatdırır.

Gənclər və sosial sahibkarlıq, bərabər imkanlar və müxtəliflik, miqrasiya, sosial inteqrasiya və məşğulluq və fəal vətəndaşlıq sahələrində fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq səviyyəsində proqramlar həyata keçiririk.

In this section