Biz dünyada yeni imkanlar yaratmaq missiyamızı davam etdirərək, təhsil müəssisələri, peşakarlar, tələbələr və digər tərəfdaşlara nə təklif edəcəyimizi öyrənin. İnsanlara öz gələcəklərini qurmaq, və öz fikirlərini bildirməyə imkan yaradan və dünyada tətbiq edilən layihələrimiz haqqında məlumat əldə edin və necə iştirak edə biləcəyənizi öyrənin.

In this section