British Council Birləşmiş Krallıq və Azərbaycanın aparıcı incəsənət üzrə tərəfaşlarımızla Crafting Futures proqramının hədəfləri həyata keçiririk.