Bu video IELTS danışıq imtahanında yoxlanılacaq leksik və söz ehtiyatı aspektlərini izah edir. Buraya söz birləşmələri, konnotasiyalar, ifadələr və söz ehtiyatından istifadə olunması daxildir.