Bu videoda IELTS Yazı imtahanında Tapşırığın yerinə yetirilməsi / Tapşırığın nəticəsi dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğu izah olunur.