Creative Spark: Ali Təhsil Müəssisəsi Proqramı

"Creative Spark" Birləşmiş Krallığın dəstəyilə Mərkəzi Asiya ölkələrində (Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan), Cənubi Qafqaz ölkələrində (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan) və Ukraynada (ümumilikdə yeddi ölkədə) biznes bacarıqlarını və yaradıcı iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə universitetlərarası və institusional əməkdaşlığı beynəlxalq səviyyədə dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulan beş illik təşəbbüsdür. 

Biz yuxarıda sadalanan yeddi ölkədə ali təhsil sahəsində aparılan islahatları dəstəkləmək və işsizlik səviyyəsinin aşağı salınmasına töhfə vermək məqsədilə biznes təhsilinin inkişafına yardımçı olmaq üçün Birləşmiş Krallığın təcrübəsindən istifadə edəcəyik. Bununla da, proqramın birinci ilində 10 000-dən çox tələbəyə və gənc sahibkara dəstək göstərəcəyik.  

Proqram üç əsas elementdən ibarətdir:

 1. Biznes təhsilini dəstəkləmək və biznes mərkəzləri yaratmaq məqsədilə Birləşmiş Krallıqda və proqrama qoşulan yeddi ölkədə fəaliyyət göstərən universitetlər və yaradıcılıq müəssisələri arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi.
 2. Tələbələrə və yaradıcı sahibkarlara biznes bacarıqlarının öyrədilməsi, ideyaların təqdim edilməsi, biznesin qurulması, əqli mülkiyyətin qorunması və kredit xətlərinin təmin edilməsi mövzusunda təlim paketlərinin təklif olunması.
 3. İngilis dilini öyrənmə proqramının, rəqəmsal tədris materiallarının, o cümlədən, təlim platformalarının, onlayn kursların və geniş kütlə üçün açıq olan onlayn kursların (MOOC) sahibkarlar üçün ingilis dili səviyyəsində təklif edilməsi.

Proqramın məqsədi

Yaradıcılıq müəssisələrinin proqrama qoşulan ölkələrdə dayanıqlı və inklüziv inkişafa Birləşmiş Krallığın dəstəyilə böyük töhfə verəcəyi gözlənilir.

Gözlənilən nəticələr:

 • İştirakçıların məlumatlılıq səviyyəsini, sahibkarlıq və ingilis dili bacarıqlarını artırmaq, bununla da, onlara yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafına dəstək göstərmək üçün bizneslərini yeniləmək və genişləndirmək imkanı vermək
 • Birləşmiş Krallıqda və proqrama qoşulan ölkələrdə dayanıqlı biznes bacarıqlarının, təhsil sistemlərinin və biznes mərkəzlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tərəfdaşlar arasında birgə işi gücləndirmək.

Bazar araşdırması

Proqram Birləşmiş Krallıqda və proqrama qoşulan ölkələrdə "Yaradıcı Biznes və Sahibkarlıq Təhsili" mövzusunda aparılmış araşdırmaya əsaslanır.

Hesabatda milli siyasət, mövcud modellər, qabaqcıl təcrübələr, habelə hər bir ölkənin sahəvi maneələri və imkanları öz əksini tapır. Daha çox məlumat əldə etmək üçün araşdırma nəticələrinin qısa xülasəsini yükləyə bilərsiniz.

Proqram haqqında məlumatın yerləşdirilməsi

Xahiş edirik, "Yaradıcı müəssisələrə stimul verilməsi" (Driving Creative Enterprise) araşdırması və "Creative Spark" proqramının məqsədləri haqqında təfərrüatların verildiyi sənədi endirin.

"Yaradıcılıq və Mədəniyyət Sahələrində gender bərabərliyi və qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi" hesabatı

2017-ci ildə British Council Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynada yaradıcılıq və mədəniyyət sahələrində qadın və qızların mövqeyinin araşdırılması məqsədi ilə tədqiqata start vermişdi. Tədqiqat "British Council"ın yaradıcılıq sahələrinə dəstək proqramının tərkib hissəsi kimi  Birləşmiş Krallıq Hökumətinin Münaqişə, Sabitlik və Təhlükəsizlik Fondu (CSSF) tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.

Bu mövzu haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün tədqiqatın nəticələrini endirin.

Yaradıcılıq Sahələri anlayışı

"Yaradıcılıq sahələri" anlayışına tərif verilməsi geniş fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən bu sektorun təbiəti ilə əlaqədar olaraq çox çətindir. Rəqəmsal texnologiyalar, Mədəniyyət, KİV və İdman məsələləri üzrə Departamentin (DCMS) bu anlayışa verdiyi tərif Birləşmiş Krallıqda bu sektorun strukturuna və bu sahədə yeridilən dövlət siyasətinə daha uyğun olduğundan, proqram çərçivəsindən ondan istifadə edəcəyik.  

DCMS 2001-ci ildə yaradıcılıq sahələrini "öz mənşəyini fərdi yaradıcılıq, bacarıq və istedaddan götürən və əqli mülkiyyətin əmələ gəlməsi və ondan istifadə edilməsi yolu ilə kapital yığımı və iş yerlərinin yaradılması potensialına malik olan sahələr" kimi xarakterizə edir. Bu tərif sahəni Standart Peşə Təsnifatı Sisteminin (SOC) kodeksinə əsasən doqquz yaradıcı qrupa bölünmüş 30 "yaradıcı peşə növü"nə bölməyə imkan verir. Bu yaradıcı qruplar və onların əhatə etdiyi peşə növləri aşağıdakılardır: 

 • Reklam və Marketinq: marketinq və satış direktorları; reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktorlar; ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislər; reklam hesabları üzrə menecerlər və yaradıcı direktorlar; marketinq üzrə köməkçi mütəxəssislər.
 • Memarlıq: memarlar; şəhərsalma mütəxəssisləri; lisenziyalı memar-mühəndislər; memarlıq və şəhərsalma üzrə mütəxəssislər. 
 • Sənətkarlıq: dəmirçi və dəmirçixana işçiləri; toxucular; şüşə və keramika ustaları; dekorator və cilalayıcılar; mebel ustaları və digər taxta ilə işləyən sənətkarlar; başqa yerdə təsnif edilməmiş digər xüsusi bacarıq tələb edən peşələr.
 • Dizayn (məhsul, qrafika və dəb): qrafik dizaynerlər; məhsul, geyim və əlaqədar dizaynerlər.
 • Film, televiziya, radio və fotoqrafiya: incəsənət mütəxəssisləri, prodüserlər və rejissorlar; fotoqraflar, audio-vizual və yayım avadanlığı operatorları.
 • IT, proqram təminatı və kompüter xidmətləri: informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya direktorları; IT biznes analitikləri, memarları və sistem dizaynerləri; proqramçılar və proqram təminatının hazırlanması üzrə mütəxəssislər; veb-dizayn və veb-proqramlaşdırma mütəxəssisləri.
 • Nəşriyyat işi: jurnalistlər, qəzet və jurnal redaktorları; müəlliflər, yazıçılar və tərcüməçilər.
 • Muzeylər, qalereyalar və kitabxanalar: kitabxanaçılar; arxiv işçiləri və kuratorlar.
 • Musiqi, ifa sənəti və vizual incəsənət: rəssamlar; aktyorlar, şoumenlər və aparıcılar; rəqqaslar və xoreoqraflar; musiqiçilər.

"Creative Spark" Tərəfdaşlıq Fondu

Tərəfdaşlıq Fondu proqrama qoşulan ölkələrdə biznes təhsilinin inkişafını dəstəkləyən tədbirlərin işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin edəcək. O, sözügedən ölkələrdə yaradıcılıq sahələrini möhkəmləndirməklə işsizlik səviyyəsinin azaldılmasına nail olacaq.

Tərəfdaşlıq münasibətləri aşağıdakı aşağıdakı məsələlərin həllinə istiqamətlənir:

 • Tələbələrin və gənc, yaradıcı sahibkarların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi  
 • Yeni biznes aktivasiya və inkubasiya xidmətlərinin dəstəklənməsi 
 • Biliklərin mübadiləsi