Future English onlayn müəllimlər birliyi

Future English Onlayn Müəllim İcması, ingilis dilini tədris edən müəllimlər üçün tərtib edilmiş onlayn platformadır. Platforma müəllimlər üçün öz yeni fikirlərini, bilik və təcrübələrini bölüşmələri və müvafiq diskussiyalar apara bilmələri üçün vasitəçi rolunu oynayacaqdır, onlar peşələri haqqında daha ətraflı öyrənəcək və tədqiqatda iştirak edəcəklər.

Platformada qeydiyyat hər kəsə açıqdır və istənilən müəllim qeydiyyatdan keçərək öz şəxsi kabinetini yarada, istər ölkə, istərsə də daha geniş miqyasda qrup fəaliyyətlərində iştirak edə bilər.

Onlayn Müəllimlər İcmasına Azərbaycanda start verən tədbirimizi qaçırmayın! 19 fevral 17.00-da burada izləyin.

Müəllimlər qeydiyyatdan keçdikdən sonra aşağıdakı fəaliyyətlərdən faydalana bilərlər:

  • Qrup müzakirələri (qrup müzakirələrində mövzular müəllimlərin tələblərinə uyğun olaraq seçilir və onlar ən əsas mövzu və problemlərdən ibarət əvvəlcədən hazırlanmış proqramın bir hissəsidir)
  • ELT (English language Teaching - İngilis Dilinin Tədrisi) mütəxəssilərinin rəhbərliyi altında veb seminarlar (British Council təlimçiləri, Böyük Britaniya və Azərbaycandan dəvət olunmuş qonaq çıxışçılar və s.)
  • Canlı görüşlər və diskussiyalar
  • Şəxsi elektron portfolionuzun təkmilləşdirilməsi
  • İnteraktiv kursun ardından müəllimlər öz bilik və bacarıqlarının inkişafını izləmək üçün tədqiqat aparacaq (action research), (hazırlıq mərhələsindədir, 2021-ci ilin əvvəlləri üçün nəzərdə tutulmuşdur)

Müəllimlər müxtəlif formalarda bir-birilərilə əlaqə yarada bilərlər:

  • Kiçik yerli qruplar formasında - bu qrupa mütəmadi olaraq canlı ünsiyyətdə olan, lakin görüşlərarası əlaqəni itirməmək məqsədilə platformadan istifadə edən və ya canlı ünsiyyətin reallaşdırılmasının çətin olduğu, ucqar ərazilərdə yaşayan və bu səbəbdən virtual qrupların yaradılmasında platformadan vasitə kimi istifadə edən müəllimlər daxildir.
  • Ölkə miqyasında ünsiyyət yaratmaq istəyən qruplar formasında - bu qrupa ölkə miqyasında digər müəllim və müəllim qrupları ilə ünsiyyətdə olmaq istəyən pedaqoqlar daxildir. Burada onlar öz tələblərinə uyğun veb seminarlarda və qrup müzakirələrində iştirak edə bilərlər.
  • Digər ölkələrdən olan həmkarları ilə ünsiyyət qurmaq istəyən qruplar - Bu qrupa periodik olaraq həftədə iki dəfə - iki həftədən bir keçirilən veb seminarlar və ya müəllimlərin öz maraq dairələrinə, təcrübələrinə və məxsusi sinif proqramlarına uyğun olaraq qoşulduqları Xüsusi Maraq Qrupları vasitəsilə, əcnəbi ölkələrdən olan həmkarları ilə əlaqə saxlayan pedaqoqlar daxildir.