Assessment Literacy for English Language Teachers (ELTs), image

İngilis dilinin tədrisi üçün savadlılığın qiymətləndirilməsi Berdforşir Universiteti tərəfindən hazırlanmış rəqəmsal kursdur və kursda iştirak edən müəllimləri sinifdə ingilis dilində danışıq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin əsasları ilə tanış etmək üçün vebinarlar, oxu materialları və resursları əhatə edir. Bundan başqa, kurs iştirak edən müəllimlərə materiallar haqqında anlayışlarını paylaşmaq və müzakirə etmək, forum müzakirələri vasitəsilə sinif təcrübələri haqqında danışmaq və Onlayn Müəllim İcması platformasında moderatorlardan dəstək almaq imkanı verir. 

Resurslar, birbaşa müraciət imkanı və icma dəstəyi kursun son dərəcədə effektiv olmasını və müəllimlərin qiymətləndirmə ilə bağlı yeni biliklərini sinifdə tətbiq edə bilməsini təmin edir.

Proqrama qoşulmaq haqqında ətraflı məlumat almaq üçün konul.ahmadova@britishcouncil.az e-poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.