Dil səlisliyinizi real həyat danışıqları ilə inkişaf etdirin.

Dinləmə bacarıqlarınızı real, gündəlik ingilis dili danışıqlarını izləmə və dinləməklə inkişaf etdirin. Video və audio vəsaitlər tərif etmək və CV yazmaq kimi mövzuları da əhatə edir və bu mövzulara dair  tapşırıqlar verilir.

BU MƏŞHUR PROQRAM SIZƏ NƏDƏ KÖMƏK EDƏ BILƏR:

  • qavrama qabiliyyətinizi audio-yazı ilə təkmilləşdirmək
  • hər epizoddakı əsas məna daşıyan sözlərin izahlarını öyrənməklə luğət ehtiyatınızı genişləndirmək
  • mövzuları əhatə edən tapşırıqlarla qavrama qabiliyyətinizi yoxlamaq
  • audionu yavaşlatmaqla dinləmə bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək

Video vəsaitlərdəki alt yazılar videoni izləməzdən əvvəl yazılı dialoq ilə tanış olmaq istəyən tələbələr, eləcə də müəllimlər üçün çox faydalıdır ;-)"

Əlaqəli linklar