TKT Results ©

Mat Wright, British Council Photos

TKT müxtəlif modullara bölünüb. Siz onların hamısını və ya yalnız ehtiyacınıza uyğun olanı seçə bilərsiniz. Sizin modulların zamanını və növünü seçmək, eyni zamanda hər bir modul üçün sertifikat əldə etmək rahatlığınız var. Tədris bilik və bacarıqlarınızın inkişafını əhatə edən 3 əsas modul təklif olunmaqdadır.

  • TKT: Modul 1 – Dil tədrisinin əsasları
  • TKT: Modul 2 – Dil tədrisinin planlaşdırılması
  • TKT: Modul 3 – Sinfin idarə olunması

Nəticələr dörd qiymətləndirmə sistemində təqdim olunur.  Bu sənəddə hər üç əsas TKT modulları üzrə dörd qiymətləndirmə sisteminin hər biri üçün qabiliyyəti baxımından mənası öz əksini tapmışdır. TKT band descriptors.

TKT imtahanının nəticələri cavab vərəqələrinin Cambridge English tərəfindən alınmasından təxminən səkkiz həftə sonra mərkəz tərəfindən verilir.