Oxu testi 4 tapşırıqdan ibarətdir və 30 dəqiqə davam edir. Test davam etdikcə tapşırıqlar çətinləşir.

Əlaqəli linklar