10:00 - 12:00 Sessiya1
12:00 - 1:00 Nahar
1:00 - 3:00 Sessiya 2
3:00 - 3.30 Fasilə
3:30 - 5:00 Sessiya 3