By IELTS Expert

04 April 2024 - 11:46

How to improve your grammar for IELTS, blog image

Bu məqalədə:

 • IELTS üçün niyə qrammatikaya ehtiyacınız var.
 • IELTS-də qrammatika necə qiymətləndirilir.
 • IELTS üçün bilməli olduğunuz beş qrammatik əsas.
 • IELTS Yazı bölməsi üçün Qrammatika.
 • IELTS Danışıq bölməsi üçün Qrammatika.
 • IELTS Dinləmə və Oxuma bölmələri üçün Qrammatika.

IELTS xaricdə yeni işdə və ya təhsil ocağında uğur qazanmaq üçün zəruri olan bütün ingilis dili bacarıqlarını qiymətləndirir. O, dörd bölmədən ibarətdir: Dinləmə, Oxuma, Yazı və Danışıq. Tələblərinizdən asılı olaraq, iki IELTS imtahanından birini – IELTS Academic və ya IELTS General Training verə bilərsiniz.

Hansı imtahanı verməyinizdən asılı olmayaraq, ingilis dilinin strukturunu və ondan istifadə qaydasını əhatə edən qrammatika çox mühüm bir hissədir.

IELTS üçün niyə qrammatikaya ehtiyacınız var

Qrammatika danışmaq, oxumaq və dili anlamaq qabiliyyətimizin böyük bir hissəsini əhatə edir. IELTS-də xüsusi bir qrammatika bölməsi olmasa da, IELTS Yazı və Danışıq bölmələrində uğur əldə etmək üçün qrammatikanın əsaslarını anlamalısınız, o cümlədən yaxşı qrammatika biliyi Dinləmə və Oxuma üçün də vacibdir.

IELTS Academic üçün Qrammatika

IELTS Academic imtahanı ingilis dili bilik səviyyənizin akademik mühit üçün uyğun olub-olmadığını ölçür. Akademik dil gündəlik ingilis dilindən daha rəsmidir, bu səbəbdən akademik yazının əsaslarını anlamağınız vacibdir.

Akademik yazıda qrammatika üçün bəzi tövsiyələr:

 • Məlum və məchul növdən necə və harada istifadə edəcəyinizi anladığınıza əmin olun. Məlum növ qısa olsa da, bəzən rəsmi yazıda məchul növün istifadəsi tələb olunur. 
 • Akademik yazı üçün uyğun durğu işarələri mühümdür. İki nöqtə, nöqtəli vergül, apostroflar, mötərizələr və digər durğu işarələrini necə və nə vaxt istifadə edəcəyinizi anladığınıza əmin olun.
 • Akademik mətnlərdə vacib məqam olan baş verənləri, baş verəcəkləri və baş verə biləcəkləri düzgün şəkildə çatdırmaq üçün doğru zaman formasından istifadə etmək vacibdir.

IELTS General Training üçün Qrammatika

IELTS General Training imtahanı praktiki, gündəlik kontekst daxilində ingilis dili biliyinizi ölçür. Bu imtahan üçün tapşırıqlar həm iş mühiti, həm də sosial vəziyyətləri əks etdirir.

Gündəlik danışıqdakı qrammatika üçün bəzi tövsiyələr:

 • Cümlə quruluşunu mənimsəmək çətin ola bilər, lakin müxtəlif və sadə cümlə quruluşları dildən nə qədər rahat istifadə etdiyinizə böyük təsir göstərə bilər.
 • Gündəlik nitqdə vacib olduğu üçün sözlərin cümlədə yerləşdirilmə qaydasını başa düşdüyünüzə əmin olun.
 • İnsanların gündəlik ünsiyyətdə tez-tez istifadə etdiyi ifadələr olan "get the ball rolling" və ya "touch base" kimi frazeoloji birləşmələrə diqqət yetirin.

Əlavə məlumat üçün qrammatikanın əsasları səhifəsinə baxın.

IELTS üçün qrammatika necə qiymətləndirilir?

Yazı və Danışıq bölmələrinin hər biri qrammatika da daxil olmaqla, dörd müxtəlif xüsusiyyət əsasında qiymətləndirilir.

Yazı üzrə qrup xalı xüsusiyyətləri

IELTS-in Yazı bölməsi dörd xüsusiyyət əsasında qiymətləndirilir:

 1. Tapşırığı yerinə yetirmə (cavabınız tapşırıq tələblərini nə qədər yaxşı əhatə edir) 
 2. Fikirlər arasında uyğunluq və bağlılıq (mətninizin axıcılığı və quruluşu)
 3. Leksik resurs (söz bazası və yazı qaydası)
 4. Qrammatik strukturlar və dəqiqlik (qrammatik qabiliyyətiniz)

Aşağıda qrammatika bölməsinin necə qiymətləndirilməsi ilə bağlı məlumatları tapa bilərsiniz.

Qrup xalı Qrammatik strukturlar və dəqiqlik
9
 • Tapşırıq daxilində geniş çeşidli strukturlar tam rahatlıqla və nəzarətlə istifadə olunur.
 • Hər bir məqamda durğu işarələri və qrammatika düzgün istifadə olunur.
 • Kiçik səhvlər olduqca nadir halda baş verir və ünsiyyətə minimum təsir göstərir.
8
 • Tapşırıq daxilində geniş çeşidli strukturlar rahat və dəqiq şəkildə istifadə olunur.
 • Cümlələrin böyük bir qismi səhvsizdir və durğu işarələri düzgün şəkildə qoyulub.
 • Təsadüfi, texniki səhvlər və uyğunsuzluqlar baş verir, lakin ünsiyyətə minimum təsir göstərir.
7
 • Bir sıra mürəkkəb strukturlar bir qədər rahat və dəqiq şəkildə istifadə olunur.
 • Qrammatika və durğu işarələri, əsasən, yaxşı istifadə olunur və səhvsiz cümlələr tez-tez qurulur.
 • Bəzi qrammatik səhvlər davam edə bilər, lakin ünsiyyətə mane olmur.
6
 • Sadə və mürəkkəb cümlə formalarından istifadə olunur, lakin rahatlıq məhduddur.
 • Daha mürəkkəb strukturların nümunələri daha sadə strukturların nümunələri qədər dəqiq deyil.
 • Qrammatika və durğu işarələri səhvləri olur, lakin nadir hallarda ünsiyyətə mane olur.
5
 • Strukturların çeşidi məhduddur və xeyli təkrar olunur.
 • Mürəkkəb cümlələr qurulsa da, ümumiyyətlə səhvdirlər və ən yüksək dəqiqlik sadə cümlələrdə görülür.
 • Qrammatik səhvlər tez-tez ola bilər və oxucuda bəzi çətinliklərə səbəb ola bilər.
 • Durğu işarələri səhv ola bilər.
4
 • Çox məhdud struktur çeşidi istifadə olunur.
 • Tabeli cümlələr nadirdir, sadə cümlələr üstünlük təşkil edir.
 • Bəzi strukturlar dəqiq tərtib edilmişdir, lakin qrammatik səhvlər tez-tez olur və mənanı təhrif edə bilir.
 • Durğu işarələri çox vaxt səhvdir və ya qeyri-adekvatdır.
3
 • Cümlə formaları qurulur, lakin qrammatik və durğu səhvləri üstünlük təşkil edir (əzbərlənmiş ifadələr və ya mənbə materialından götürülənlər istisna olmaqla). Bu, mənanın böyük bir hissəsinin ifadə edilməsinə imkan vermir.
 • Cümlə formalarına nəzarəti sübut etmək üçün struktur uzunluğu kifayət olmaya bilər.
2
 • Cümlə formalarının mövcudluğuna dair praktiki olaraq heç bir sübut yoxdur (əzbərlənmiş ifadələr istisna olmaqla).
1
 • 20 və ya daha az sözdən ibarət cavablar 1 qrup xalı ilə qiymətləndirilir.
 • Ortada qiymətləndirilə biləcək bir dil yoxdur.

Danışıq üzrə qrup xalı xüsusiyyətləri

IELTS-in Danışıq bölməsi dörd xüsusiyyət əsasında qiymətləndirilir:

 1. Səlislik və uyğunluq (ifadə etdiyiniz məna nə qədər yaxşı başa düşülür)
 2. Leksik resurs (dildən və frazeoloji birləşmələrdən düzgün istifadə) 
 3. Qrammatik strukturlar və dəqiqlik (istifadə olunan cümlə strukturu növləri)
 4. Tələffüz (danışığınız nə qədər yaxşı başa düşülür) 

Aşağıda qrammatika bölməsinin necə qiymətləndirilməsi ilə bağlı məlumatları tapa bilərsiniz.

Qrup xalı Qrammatik strukturlar və dəqiqlik
9
 • Dil daşıyıcısının nitqinə xas olan "səhvlər" istisna olmaqla, strukturlar dəqiqdir.
8
 • Geniş çeşidli strukturlar rahatlıqla istifadə olunur.
 • Əksər cümlələrdə səhv yoxdur.
 • Təsadüfi uyğunsuzluqlar və texniki səhvlər baş verir. Bir neçə əsas səhv davam edə bilər.
7
 • Bir sıra strukturlar rahatlıqla istifadə olunur. Tez-tez səhvsiz cümlələr qurulur.
 • Bəzi səhvlərə baxmayaraq, həm sadə, həm də mürəkkəb cümlələr effektiv şəkildə istifadə olunur. Bir neçə əsas səhvlər davam edir.
6
 • Qısa və mürəkkəb cümlə formalarının birləşməsini və müxtəlif strukturları məhdud rahatlıqla ifadə edir.
 • Mürəkkəb strukturlarda səhvlər tez-tez baş versə də, nadir hallarda ünsiyyətə mane olur.
5
 • Əsas cümlə formaları dəqiqlik baxımından olduqca yaxşı idarə olunur.
 • Mürəkkəb strukturlara cəhd edilir, ancaq bunların əhatə dairəsi məhduddur, demək olar ki, həmişə səhvlər ehtiva edir və cümlənin yenidən qurulmasına ehtiyac duyulur.
4
 • Əsas cümlə formaları yarada bilər və bəzi qısa ifadələr səhvsizdir.
 • Tabeli cümlələr nadirdir və ümumiyyətlə, ifadələr qısadır, quruluşlar təkrarlanır və səhvlər tez-tez olur.
3
 • Əsas cümlə formaları qurulsa da, açıq-aşkar əzbərlənmiş ifadələr istisna olmaqla, qrammatik səhvlər çoxdur.
2
 • Sadə cümlə formalarının qurulmasına dair sübut yoxdur.
1
 • Əzbərlənmədiyi təqdirdə ortada qiymətləndirilə bilən dil yoxdur.

IELTS-in qiymətləndirilmə qaydası barədə ətraflı məlumatı burada tapın. 

IELTS üçün bilməli olduğunuz beş qrammatik əsas

Yuxarıdakı qrup xalı xüsusiyyətlərini oxudunuzsa, fərqli olan bir neçə əsas tələbi görəcəksiniz. İngilis dilinin qrammatikasını ümumilikdə aydın şəkildə başa düşmək yaxşı bir fikir olsa da, IELTS üçün qrammatikanızı mükəmməlləşdirmək məqsədilə fokuslanmaq istəyə biləcəyiniz bir neçə xüsusi sahə var.

1. Cümlə strukturları və formaları

Dörd növ cümlə quruluşu var:

 • Sadə cümlələr.
 • Tabeli cümlələr.
 • Mürəkkəb cümlələr.
 • Tabeli-mürəkkəb cümlələr.

IELTS imtahanınızda müxtəlif strukturlardan istifadə etməyi hədəfləməlisiniz, buna görə də onların nə olduğunu və necə işləndiyini başa düşməyinizə əmin olmaq yaxşı bir fikirdir.

2. Söz sırası

Sözləri düzgün sırada yerləşdirmək ingilis dilində biliklərinizdə xeyli fərq yaradacaq.

Burada təlimat var:

 • Cümlələr üçün: mübtəda + köməkçi feil + əsas feil + tamamlıq + zaman zərfi

Düzgün versiya: They studied student behaviour for five years.

Yanlış versiya: They for five years studied student behaviour. 

 • Suallar üçün: köməkçi feil + mübtəda + əsas feil + tamamlıq

Düzgün versiya: Have you studied student behaviour?

Yanlış versiya: You have studied student behaviour?

3. Zamanları bilin

Zaman hərəkətin nə vaxt baş verdiyini bildirir. İngilis dilində üç əsas zaman var: keçmiş, indiki və gələcək. Hər üç zamandan düzgün istifadə etmək bacarığınız IELTS Yazı və Danışıq imtahanlarında nə qədər yaxşı xal toplamağınıza böyük təsir göstərəcək.

 • Keçmiş zaman – I took my IELTS test yesterday.
 • İndiki zaman – I am taking my IELTS test today.
 • Gələcək zaman – I will take my IELTS test tomorrow.

Bundan əlavə, nə vaxt və necə istifadə edildiyinə görə hər zamanın müxtəlif növləri var – onları bildiyinizə əmin olun:

 • Hərəkətin indiki zamandan əvvəl baş verdiyini bildirmək üçün sadə keçmiş zaman. Məs.) I studied for my exam yesterday.
 • Hərəkətin keçmişdə davam etdiyini bildirmək üçün keçmiş davamedici/proqressiv zaman. Məs.) I was studying for my exam yesterday. 
 • Hərəkətin keçmişdə tamamlandığını bildirmək üçün keçmiş bitmiş zaman. Məs.) I had studied for my exam yesterday.
 • Hərəkətin uzun müddət əvvəl baş verdiyini bildirmək üçün keçmiş bitmiş davamedici zaman. Məs.) I had been studying for my exam.
 • Hərəkətin müntəzəm baş verdiyini bildirmək üçün indiki sadə zaman. Məs.) I study for my exam every day.
 • Hərəkətin davam etdiyini bildirmək üçün indiki davamedici/proqressiv zaman. Məs.) I am studying for my exam.
 • Hərəkətin indiki zamanda tamamlandığını bildirmək üçün indiki bitmiş zaman. Məs.) I have studied for my exam today.
 • Hərəkətin keçmişdən indiyə qədərki zaman çərçivəsində baş verdiyini göstərən indiki bitmiş davamedici zaman. Məs.) I have been studying for my exam.
 • Hərkətin gələcəkdə baş verəcəyini bildirmək üçün sadə gələcək zaman. Məs.) I will study for my exam.
 • Hərəkətin gələcəkdə davam edəcəyini bildirmək üçün gələcək davamedici/proqressiv zaman. Məs.) I will be studying for my exam.

4. Durğu işarəsi

Durğu işarələrinin düzgün istifadəsi Yazı imtahanı üçün xüsusilə vacibdir və cümlənin mənasında çox fərq yarada bilər.

Aşağıdakı kimi ümumi səhvlərdən ehtiyatlı olun:

 • Kifayət qədər vergüllərdən istifadə etməmək. Sadalanan elementləri və ya cümlələri ayırmaq üçün vergüllərdən istifadə etməmək mənanı kəskin şəkildə dəyişə bilər.

Düzgün versiya: Susan enjoys cooking, her cat and her dog.

Yanlış versiya: Susan enjoys cooking her cat and her dog.

 • Həddindən artıq cümlələrdən istifadə etmək. Lazım olmayan yerlərdə vergül qoymaq cümləni çaşdırıcı edə və başa düşməyi çətinləşdirə bilər.

Düzgün versiya: Susan studied for her exam, then went for a walk to clear her head.

Yanlış versiya: Susan studied, for her exam, then went for a walk, to clear her head.

 • "Its/it’s" və "their/they’re". 

Mənsubiyyəti bildirdikdə "its" və "their" istifadə edin – məs.) the dog wagged its tail, they studied for their exam.

Bir sözü iki sözlə əvəz edə bildikdə isə "it’s" və ya "they’re" istifadə edin – məs.) it is raining – it’s raining, they are walking – they’re walking.

5. Məchul və məlum növ

Məlum növ birbaşa və cəlbedicidir, məchul növ isə daha rəsmidir. Məlum növ, ümumiyyətlə, nitqdə və ünsiyyətdə daha çox istifadə olunur, məchul növ isə adətən, akademik və ya peşəkar yazı üçün uyğun hesab edilir. Onlardan düzgün istifadə yazı və danışığınızı düzgün  yönləndirə bilər.

 • Məlum növ: The dog chased the ball.
 • Məchul: The ball was chased by the dog.

Yuxarıdakı nümunədə məlum növ daha birbaşa, dəqiq və cəlbedicidir.

 • Məlum növ: Susan will present the final results tomorrow.
 • Məchul: The final results will be presented tomorrow.

Yuxarıdakı nümunədə məchul növ daha neytral və rəsmidir.

IELTS Yazı bölməsi üçün Qrammatika

IELTS Yazı bölməsində yerinə yetirməli olduğunuz iki tapşırıq var. Tapşırıq 2 tapşırıq 1-dən daha uzundur və iki dəfə daha çox xal verir.

Academic

 • Tapşırıq 1 öz sözlərinizlə bir qrafikin, cədvəlin və ya diaqramın təsvirini və ya ümumiləşdirilməsini əhatə edir.
 • Tapşırıq 2 fikir, arqument və ya problemi əsaslandırdığınız esse yazmağı əhatə edir. 

 General Training

 • Tapşırıq 1 müəyyən bir vəziyyətlə əlaqəli bir məktub yazmağı əhatə edir.
 • Tapşırıq 2 fikir, arqument və ya problemi özünəməxsus tərzdə əsaslandırdığınız esse yazmağı əhatə edir.

IELTS Yazı bölməsi üçün qrammatikanın praktika edilməsi

IELTS Academic və ya the General Training Yazı imtahanları üçün qrammatikanı praktika etməyin ən yaxşı yolu onlayn IELTS praktika testlərini verməkdir. Test başa çatdıqdan sonra yuxarıdakı qrup xalı xüsusiyyətləri ilə cavablarınızı nəzərdən keçirin və hər bir məqamda qrammatikanızı qiymətləndirin. 

Qrammatikanızın düzgünlüyünə əmin olmadığınız yerlərin altından xətt çəkin və ya dairəyə alın. Bu, durğu işarələrindən düzgün istifadə etmək və ya cümlələrinizin uzunluğunu dəyişdirmək kimi əlavə öyrənməli olduğunuz qrammatik qaydaları müəyyən etməyə kömək edə bilər. Cavabınızı təkmilləşdirə bilib-biləcəyinizi görmək üçün onu yenidən yazmağa çalışın.

IELTS Danışıq bölməsi üçün Qrammatika

IELTS Danışıq imtahanında müxtəlif sualları cavablandırmaq üçün sertifikatı olan İmtahan götürən şəxs ilə danışılır. Bu imtahanın məzmunu həm IELTS Academic, həm də IELTS General Training imtahanları üçün eynidir.

İmtahanın 1-ci hissəsində İmtahan götürən sizə ev, ailə və maraqlar kimi tanış mövzularda bəzi ümumi suallar verəcək. 2-ci hissədə İmtahan götürən müəyyən bir mövzuda davamlı danışmağınızı istəyəcək, sonra imtahanın 3-cü hissəsində mövzu ilə bağlı əlavə suallar verəcək.

IELTS Danışıq bölməsi üçün qrammatikanın praktika edilməsi

IELTS Danışıq imtahanı üçün qrammatikanızı praktika etməyin ən yaxşı yolu əsasən, özünüzü və/və ya partnyorla söhbəti qeydə alarkən onlayn IELTS praktika testlərini verməkdir.

Səs yazınızı qeydə ala bilsəniz, cavablarınızı nəzərdən keçirin və nə vaxt və harada tərəddüd etdiyinizi və ya yanlış səslənən bir şey söylədiyinizi qeyd edin. Qrammatikanızı dinləməklə ifadənin niyə səhv səsləndiyini müəyyən edə bilib-bilmədiyinizə baxın. Danışıq səs yazınızı qeydə ala bilmirsinizsə, sonra nəzərdən keçirmək üçün başqa şəxsin qeyd aparmasını xahiş edin.

Qrammatikada harada səhv etdiyinizi müəyyən edə bilsəniz, bu sahədə bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək üçün praktika etməyə davam edə bilərsiniz.

IELTS Dinləmə və Oxuma bölmələri üçün Qrammatika 

IELTS Dinləmə bölməsində dörd qeydəalmanı dinləyəcək, sonra bir sıra suallara cavab verəcəksiniz. IELTS Oxuma bölməsində üç fərqli mətni oxuyacaq və suallara cavab verəcəksiniz. Dinləmə bölməsinin məzmunu həm IELTS Academic, həm də IELTS General Training imtahanları üçün eynidir, lakin Oxuma bölməsinin məzmunu fərqlənəcək.

IELTS Dinləmə və Oxuma bölmələri üçün qrammatikanın praktika edilməsi

IELTS Dinləmə və Oxuma bölmələrində qrammatikanın ən vacib elementi anlamadır. Mətn və qeydəalmalarda qrammatikanın böyük təsiri olan məna nüanslarını anlamalısınız.

Yazı və Danışıq bölmələrində olduğu kimi Dinləmə və Oxuma bölmələrində də praktika etməyin ən yaxşı yolu IELTS praktika testlərini etməkdir. Bununla birlikdə, ingilis dili daşıyıcılarının məzmunu və mediası ilə tanış olaraq dinləmə və oxuma bacarıqlarınızı da praktika edə bilərsiniz.

Oxumaq üçün bəzi praktiki üsullara daxildir:

 • İngilis dilində audiokitabları, radio proqramlarını və ya podkastları dinləmək
 • İngilis dlində xəbərlərə və ya jurnallara abunə olmaq
 • İngilis dilində kitablar oxumaq

Academic imtahan versəniz, akademik səviyyədə oxuma materialları axtarmağı yadda saxlayın.