İlk olaraq Pat Karvalhonun çıxışı təqdim olunur. O öz nitqinə peşə təhsili sektoru və əmək bacarıqlarının inkişafı barədə geniş bir sualı cavablandıraraq başlayır: Bizim üzləşdiyimiz ən böyük çətinliklər hansılardır?

Bu ikinci videoda, Pat, Harrov Kollecin çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün həyata keçirdiyi problemlərin həlli yolları barədə danışır. Bununla o həm də əməkdaşlıqların əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd edir.