Kurrikulum üzrə menecer, Oven Prays mövcüd çətinliklər üzrə müxtəlif çoxşaxəli çıxış yolları barədə məlumat verə bildi. O həmçinin, Birləşmiş Krallığın kolleclərinin son zamanlar baş verən dəyişikliklərlə bağlı təcrübəsinin xüsusi olaraq onun işinə göstərdiyi təsirləri barədə izahlı məlumatı verə bildi. Oven daha sonra, çətinliklər barədə daha geniş məlumat verərək bununla bağlı mübarizənin aparılması üçün təklifləri irəli sürür.