Keçən ay tədrisə dəyişiklik etmək vasitəsilə tədris planını yeniləməklə əlaqədar "Hull College Group" nümunəsinə nəzər saldıq. Bu ay təlimləndirmənin müəllimləri bu tədris planı yeniliklərini tətbiq etməklə əlaqədar necə dəstəklədiyini nümayiş etdirəcəyik. 

Nümunənin qısa xülasəsi 

Bu nümunə "Hull College Group"-un "Tədrisə dəyişiklik etməklə müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək" layihəsini dəstəkləyən təlimləndirmə fəlsəfəsini şərh edir. Layihə inşaat, mühəndislik, saç, gözəllik və iaşə xidmətləri, eləcə də ali təhsil sahələri ilə əlaqədar dörd predmet yönümlü hissədən ibarət idi və hər bir hissədə müxtəlif dəyişdirilmiş tədris texnologiyaları sınaqdan keçirilirdi. Hər bir sahədəki işçilər üçün texnologiyadan istifadə etməklə əlaqədar bacarıqlarda və arxayınlıqda müşahidə edilən artım qrup şəklində təlimatlandırma sessiyalarını fərdi təlimləndirmə yanaşması ilə dəstəkləməklə əldə edilib.

Bu misaldan kimlər və nə üçün faydalana bilər?

Predmet yönümlü təlimatçıların inkişafının işçi heyətin informasiya və kommunikasiya (İKT) bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar arxayınlığının və imkanlarının artırılmasına necə gətirib çıxardığını öyrənmək istəyən insanlar.

  • Təşkilat çərçivəsində təlimləndirmə mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinin resursların və effektiv təcrübələrin paylaşılmasına necə təkan verdiyini öyrənmək istəyən insanlar.
  • İşçilərin inkişafı və / və ya keyfiyyəti üçün məsuliyyət daşıyan, fərdi və qrup şəklində təlimləndirmənin sinifdə texnologiya əsaslı tədrisdən istifadəyə təsirini araşdırmaq istəyən insanlar.
  • Texnoloqları öyrənmək üçün məsuliyyət daşıyan, onları təlimləndirmə modelləri və texnikaları əsasında təlimatlandırmağın faydalarını anlamaq istəyən insanlar.

Təqdim edilmiş misal əsasında "Hull College Group" aşağıdakıları izah edəcək:

  • "Hull College Group"-un kimləri əhatə etdiyini.
  • Onların hansı işləri və nə üçün görməyi planlaşdırdıqlarını: onların təlimləndirmə modelinin, təlimləndirmə prosesinin və texnologiya əsaslı tədrisinin izahatı daxil olmaqla.
  • Təsirin sübutunu
  • Bu yanaşma vasitəsilə öyrənilən dərsləri
  • Gələcəkdə müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək üçün əsas məsləhətləri

Əlaqəli linklar