Bu ay biz tədris planının yenilənməsi və onun sənaye və texnologiyanın sürətli inkişafı ilə ayaqlaşması kimi məsələlə daha yaxından nəzər salacağıq. Misal üçün bizim riyaziyyat fənni üzrə tədris planının yenilənməsi ilə əlaqədar müəllimlərin təlimləndirilməsinin dəyişikliklərə uyğunlaşmasına necə kömək etdiyini göstərən, bilikləri genişləndirmək üçün texnologiyadan istifadə və digər məsələləri əhatə edən örnəklərimiz mövcuddur. Yeniliklər gətirmək üçün oxumağa davam edin.