AVEDNO project

British Council bu layihəni Azərbaycanda peşə təliminin genişləndirilməsinə dəstək olmaq məqsədilə Təhsil Nazirliyi və Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir. Layihə kənd təsərrüfatı üzrə yeni ixtisasların yaradılmasına xidmət edir ki, bu da ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunda effektivliyin artırılması planlarına öz töhvəsini vermiş olacaq. Layihə BP və onun Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG), Şahdəniz, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixracı kəməri və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) layihələrindəki tərəfdaşları tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Layihə çərçivəsində artıq Bağçılıq ixtisaslaşması üzrə 3 modul (Bitkilər və Onların istifadəsi, Əkin və Qulluq tədbirləri və Bağçılıqda istehsalın təşkili), Bitkiçilik mütəxəssisi ixtisası üzrə 5 modul (Taxılçılıq, Yağlı bitkilər, Qarğıdalı əkini, Cərgəarası bitkilərin əkini və Pambıqçılıq) və Aqroservis mütəxəssisi ixtisası üzrə 4 modul (Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət, Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri, Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə və Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi) hazırlanmışdır. Layihənin növbəti mərhələsində Meyvə ustası ixtisası üzrə 4 modulun (Tumlu meyvə bitkiləri, Çəyirdəkli meyvə bitkiləri, Giləmeyvə bitkiləri və Qərzəkli meyvə bitkiləri) və Tərəvəz ustası ixtisası üzrə 3 modulun (Meyvəli tərəvəz bitkiləri (örtülü şəraitdə - şüşə və ya plyonka), Yarpaqlı və meyvəköklü tərəvəzlər (tarla şəraitində) və Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri) hazırlanması nəzərdə tutulub. Ümumilikdə layihədə 4 ixtisası əhatə edən 19 modul hazırlanacaq.

Layihənin başlıca benefisiarı Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzidir. Nəzərdə tutulan ixtisaslar geniş miqyaslı proqramın tərkib hissəsi olaraq milli zəmində əmək bazarının kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış kadr tələbini ödəmək məqsədi ilə ilkin olaraq Qəbələ Peşə Məktəbində təqdim edilir. Təhsil Mərkəzinin başlıca istiqaməti kənd təsərrüfatıdır və regionun iqtisadi inkişafında vacib rol oynayır. Burada infrastrukturun və təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması regionun əlavə dəyər qazanmasını təmin edəcək. Sonradan bu modullar ölkədəki kənd təsərrüfatı istiqamətli digər peşə məktəblərində də təqdim ediləcək. 

Məktəbdə tədris olunan peşələrin davamlı olaraq bazarın tələblərinə cavab verməsi üçün şagirdlər ilə yanaşı tədris heyətinin də davamlı olaraq yeni bacarıq və texnikalar haqqında məlumatlandırılması tələb olunur. Hazırlanan modullar üzrə mütəmadi tədris heyətinin təlimatlandırılması da həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində yerli ekspertlər və müəllimlər həmçinin layihənin Birləşmiş Krallıqdan partnyoru seçilmiş Scottish Qualification Authority təşkilatının nümayəndəsi tərəfindən də təlimatlanmışlar.

Layihə haqqında hər hansı bir sualınız olarsa layihə meneceri İlham Yusifov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.