Crafting Futures Image

CRAFTING FUTURES PROQRAMI HAQQINDA

Crafting Futures proqramı bütün dünyada sənətkarlığın və tətbiqi sənətin növlərinin inkişafını dəstəkləyir. British Council-in bu proqramı iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf məqsədilə bilik mübadiləsinin aparılmasını və resurslara çıxış imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Crafting Futures proqramı çərçivəsində layihələr bütün dünyada tədqiqatların aparılması, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili yolu ilə ustaların təcrübə mübadiləsinə və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına yönəldilib.

Beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm önəm verən Crafting Futures proqramı Birləşmiş Krallıq ilə digər ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi üçün yeni tərəfdaşlıq əlaqələri və imkanlar yaradır. Proqram tətbiqi sənətin və sənətkarlığın dəstəklənməsinə və inkişafına istiqamətlənmiş aktual tədqiqat və maarifləndirmə təşəbbüslərini dəstəkləyir. Crafting Futures müsbət təcrübələri əxz etməkdə dizaynerlərə və ustalara kömək edir və onlar üçün yeni bazarlara və yeni auditoriyaya yol açır, habelə sənətkarlığın və tətbiqi incəsənətin əhəmiyyətini artırır və bu sektorda bilik mübadiləsini dəstəkləyir.

Layihənin məqsədi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Hədəfləri ilə uyğun gəlir:

  • DİN4: Bacarıqların, sahibkarlığın inkişafı və yaradıcılıq prosesinin və məmulatların keyfiyyətin artırılması üçün təhsil və təlim. Biliklərin və təcrübənin beynəlxalq miqyasda yayılması üçün tədqiqatlar və alətlər dəsti; 
  • DİN5: Qadın-sənətkarlar və qadın cəmiyyətləri üçün iqtisadi imkanların tanınması və yaradılması; 
  • DİN8: Yaradıcılıq potensialının və innovasiyaların inklüziv inkişafı və hamı üçün layiqli əmək şəraitinin yaradılması məqsədilə gənclərin cəlb etməsi; 
  • DİN10: Yeni ilə köhnə, kustarla texnoloji, kəndlə şəhər, mədəni ilə iqtisadi istehsalın birləşdiriləsi yolu ilə bərabərsizliyin ixtisarı hamı üçün bərabərliyin təmin olunması deməkdir; 
  • DİN12: Məsuliyyətli istehlak və istehsal: ekoloji dayanıqlılığı və məhsulların çoxdövrəli istifadəsini təmin etmək məqsədilə sabit və etik istehsal və istehlakın inkişafı;
  • DİN17: Bütün layihələrin beynəlxalq əməkdaşlıq və bilik və təcrübə mübadiləsi əsasında həyata keçirilməsi.