Yazı testi 55 dəqiqə davam edir və 3 tapşırığı özündə birləşdirir.

 

Əlaqəli linklar