Gənc öyrənənlər üçün ingilis dili kursları

Kurs haqqında

Kiçik yaşlı uşaqlar üçün İngilis dili (12 – 17 yaş arası) 

Siz uşağınızın ingilis dilini  ən müasir metodologiya, resurs və texnologiyalara əsaslanan yüksək  ixtisaslı və təcrübəli müəllimlərdən öyrənməsini istəyirsinizmi? Bizim kurslar yeniyetmə və kiçik yaşlı uşaqların ingilis dilində ünsiyyət bacarıqlarının  inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Bu kurs:

 • 12 – 17 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulur  
 • Həftədə iki dəfə olmaqla bir semestrdə ümumi 30 saat təşkill edir
 • Həftədə bir dəfə olmaqla  bir semestrdə ümumi 20 saat təşkil edir  
 • İngilis dilində sərbəst ünsiyyət qurmağa yönəlmişdir
 • Müxtəlif həvəsləndirici tədbirlərin  vasitəsi ilə  uşaqların ingilis dili bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir ingilis dilinin tədrisində ən son texnologiyalardan olan multimedia və veb resursları daxil olmaqla qrup və cütlük şəklində iş , interaktiv oyunlar, təqdimatlar  kimi müasir tədris üsullarından istifadəni nəzərdə tutur
 • Kurslar uşağınızı gələcək Kembric imtahanlarına hazırlayır

Kiçik yaşlı uşaqlar üçün kurslar (12-14 yaş arası)

Tədris zamanı Sizin uşağınız  kommunikativ bacarıqları inkişaf etdirən müxtəlif tapşırıqlar  yerinə yetirəcək və interaktiv fəaliyyətlərə  cəlb olunacaq ki,  bu da öz növbəsində dərhal İngilis dilinin istifadəsi üçün real şərait yaradacaq.

Kiçik yaşlı uşaqlar üçün kurslarımız nədir?

 • Dərslər adətən həftədə bir və iki dəfə keçirilməklə müvafiq olaraq 2 saat və yaxud 90 dəqiqə davam edir 
 • Bütün müəllimlərimiz  kiçik yaşlı uşaqlara ingilis dilinin tədrisi üzrə böyük təcrübəyə malik  olan yüksək  ixtisaslı mütəxəssislərdir
 • Mürəkkəb və cəlbedici tapşırıqlar şagirdlərin  aparılan müzakirələrə qatılmasını və dərslərdə  tam iştirakanı təmin edir  
 • Şagirdlər stresdən kənar bir  mühitdə özlərinə güvəni daha da artırırlar
 • Valideynlər Ümumi Avropa Dil Çərçivəsi (ÜADÇ) səviyyə qiymətləndirmə sisteminə uyğun olan yekun hesabata əsasən daim uşaqlarının əldə etdikləri naliyyətlər barədə məlumatlandırılırlar   
 • Dərslər zamanı istifadə edilən tədris  materialları yalnız British Council-a aid olan və başqa heç yerdə əldə olunmayan unikal resurslardan  ibarətdir 
 • Kurslar uşağınızı gələcək Kembric imtahanlarına hazırlayır

Yeniyetmələr üçün kurslar (15-17 yaş arası)

Yeniyetmələr üçün mövcud olan kurslarımız övladınızın dil biliklərinin artırılmasına və uğurlu gələcək üçün İngilis dilinin inkişafına yönəldilmişdir. 

Yeniyetmələr üçün kurslar nədir?

 • 180 və ya 90 dəqiqə sürən dərs həftədə 1 və yaxud 2 dəfə keçirilir 
 • Bütün müəllimlərimiz  yeniyetmələr üçün ingilis dilinin tədrisi üzrə böyük təcrübəyə malik  olan yüksək  ixtisaslı mütəxəssislərdir
 • Mürəkkəb və cəlbedici tapşırıqlar şagirdlərin  aparılan müzakirələrə qatılmasını və dərslərdə  tam iştirakanı təmin edir  
 • Şagirdlər stresdən kənar bir  mühitdə özlərinə güvəni daha da artırırlar
 • Valideynlər Ümumi Avropa Dil Çərçivəsi (ÜADÇ) səviyyə qiymətləndirmə sisteminə uyğun olan yekun hesabata əsasən daim uşaqlarının əldə etdikləri naliyyətlər barədə məlumatlandırılırlar   
 • Dərslər zamanı istifadə edilən tədris  materialları yalnız British Council-a aid olan və başqa heç yerdə əldə olunmayan unikal resurslardan  ibarətdir 
 • Kurslar uşağınızı gələcək Kembric imtahanlarına hazırlayır

Təqvim və qiymətlər

Gənc öyrənənlər üçün 10 həftəlik (ümumilikdə 30 saatlıq) həftədə 2 gün ingilis dili dərsləri - 340 AZN (dərs saatları 17:00 - 18:30)

Gənc öyrənənlər üçün 10 həftəlik (ümumlikdə 20 saat) həftədə 1 gün ingilis dili dərsləri  - 230 AZN (dərs saatları 10:30-12:30)

Səviyyələr

Səviyyələr

Kurs aşağıdakı səviyyələrdə təmin olunur:

 • A0 - Başlanğıc
 • A1 - Elementar
 • A2 - Pre-intermediate (Orta səviyyədən aşağı)
 • B1 – Intermediate (Orta səviyyə)
 • B2 - Upper intermediate (Orta səviyyədən yuxarı)
 • C1 – Advanced (Ən yüksək)

Bütün səviyyələr Vahid Avropa Çərçivəsi (VAÇ) yerləşdirilmişdir və yeni bölmədə və ya pəncərədə açılır. Eyni zamanda, hər bir səviyyənin 99 saatdır və hər bir səviyyə 33 saatlıq  üç kursa ayrıla bilir.